קרן יזמות - בניית מדרגות מעוצבות, מרפסות תלויות, בריכות פיברגלס
052-520-5163

חוק המרפסת

חוק המרפסות - תיקון 101 - מה מטרת התיקון?

ההחלטה על תיקון 101 לחוק הבנייה נועדה להקל ולצמצם את ההליכים הבירוקרטיים הנדרשים לצורך קבלת היתר לתוספות בניה, ולהבדיל בין הוספת מרפסת, הוספה וסגירת פרגולה, שאינם כרוכים בשינויים מרחיקי לכת על גבי שלד המבנה, להליכי בניה ותוספות בניה מסוגים שונים המצריכים עמידה בתב"ע ובדיקות הנדסיות מחמירות יותר.

הקלות בירוקרטיות אלו נועדו גם לקיצור משך הזמן שאורך תהליך קבלת היתר הבנייה, שיפור השירות הניתן לציבור ויצירת שקיפות באמצעות הטמעה ופרסום תקנות ברורות הנוגעות לאפשרויות, למידות הניתנות לאישור ולהליכים הכרוכים בכך.

למען הסר ספק: הוספת מרפסת תלויה מכל סוג דורשת הנפקת היתר בנייה הניתן על ידי הוועדה לתכנון ובניה אשר פועלת במסגרת הרשות, והתיקון לחוק, למרות ההקלות שהוא מעניק, אינו פוטר את בעל הנכס מן הצורך בהיתר בנייה.

 

רפורמת המרפסות - משמעות התיקון לחוק

תיקון 101 התייחס למספר סעיפים מרכזיים והטמיע שינויים מהותיים בניהם:

  1. הרחבת סמכויות הוועדה המקומית לתכנון ובניה.
  2. מתן פטור מהיתר לפרויקטים פשוטים מבחינה הנדסית, שאינם פוגעים בשלד המבנה ואינם יוצרים שינוי חזות למבנה, סיכון, הפרעה או מטרד (דוגמת הוספת שער/גדר, פרגולה/הצללה למרפסת קיימת).
  3. קביעת גודל מרפסת/תוספת מקסימלי לצורך עמידה בתבחינים למסלול רישוי מקוצר.
  4. הטמעת מסלולי רישוי מקוצרים לתוספות בניה מסוג מרפסת/ממ"ד.
  5. ריכוז הליכי אישור תחת גורם מוסמך אחד.
  6. הנגשת שירותים מקוונים להגשת בקשות והעברת מסמכים.
     

החוק בישראל קובע כי תוספת מרפסת תלויה למבנה מחייבת את הסכמת 75% מבעלי הדירות במבנה, גם אם אלו אינם מעוניינים ליישם תוספת כזאת בעצמם.

ברמה הטכנית והתפעולית, ניתן לבנות מרפסת תלויה לדירה אחת או יותר, ללא תלות או חובה בבניית מרפסות לכלל הדירות במבנה. יחד עם זאת, רשויות מקומיות מסוימות נוהגות תקנות שונות, ועשויות לדרוש הסכמה רחבה ובניה משותפת של מרפסות לכלל השכנים, וזאת בשל שיקולי נראות חיצונית של חזית המבנה. בעת תכנון של מרפסת תלויה חשוב להתעדכן אל מול הרשות המקומית לגבי התקנות והדרישות שהיא מעמידה, לבדיקת היתכנון ואפשרויות.