קרן יזמות - בניית מדרגות מעוצבות, מרפסות תלויות, בריכות פיברגלס
052-520-5163

אישורים להקמת מרפסת תלויה

פטור מקבלת אישורים למרפסת תלויה? חוק המרפסות ומשמעותו

יש דעה רווחת כי חוק המרפסות פוטר בעלי דירות מחובת הסדרה והיתרים, לצורך הוספת מרפסת תלויה מברזל או מחומרים אחרים.
חשוב לדעת כי חוק המרפסות נולד במטרה להקל על הבירוקרטיה הנדרשת מבעלי דירות בעת הצורך והרצון ליישם תוספות שונות לדירה, החל מפרגולה ועד למרפסת תלויה.
יחד עם זאת, חוקים ותקנות בינוי, לרבות חוק המרפסות, כפופים לחובת זהירות ובטיחות, חזות עירונית ואי יצירת גורם מפריע לשכנים ולסביבה, ועל כן למרות ההקלה בבירוקרטיה, אינם פוטרים את המעוניינים מן הצורך בהיתר ובאישור הרשות המקומית.
חוק המרפסות קובע את הגדרתה של מרפסת, כתוספת חיצונית למבנה הכוללת גג, אשר בולט מחוץ לגבולות המבנה מצד אחד או יותר, ונתמך בעמודים ו/או בקירות. החוק מקל על המעוניינים בהוספת מרפסת תלויה באמצעות קביעת מידות למרפסת תלויה של 12 מ"ר, כגודל קביל הניתן להיתר, בהתאם למאפייני המבנה ובכפוף לתכניות הנדסיות ואדריכליות.

האם הוספת מרפסת תלויה דורשת את אישור הדיירים הנוספים בבניין?

שאלות רבות אשר עולות בנוגע להוספת מרפסת תלויה בבניינים משותפים, נוגעות לחובת ההוספה של המרפסת לאורך כל קו המבנה, והצורך בגיוס השכנים להסכמה למימון ולבניה כזאת, או אף לגבי הצורך בהסכמת השכנים להוספת מרפסת יחידה למבנה, גם אם אינם מעוניינים בתוספת כזאת בעצמם.
החוק בישראל קובע כי תוספת מרפסת תלויה למבנה מחייבת את הסכמת 75% מבעלי הדירות במבנה, גם אם אלו אינם מעוניינים ליישם תוספת כזאת בעצמם.
ברמה הטכנית והתפעולית, ניתן לבנות מרפסת תלויה לדירה אחת או יותר, ללא תלות או חובה בבניית מרפסות לכלל הדירות במבנה.
יחד עם זאת, רשויות מקומיות מסוימות נוהגות תקנות שונות, ועשויות לדרוש הסכמה רחבה ובניה משותפת של מרפסות לכלל השכנים, וזאת בשל שיקולי נראות חיצונית של חזית המבנה.
בעת תכנון של מרפסת תלויה חשוב להתעדכן אל מול הרשות המקומית לגבי התקנות והדרישות שהיא מעמידה, לבדיקת היתכנון ואפשרויות.